Praktyka powtórzeń

Daniel Cybulski

5 grudnia – 23 stycznia 2021

Prace oparte są głównie na refleksji dotyczącej samego obrazu, jego przedmiotowości, technologii, a także na podstawowych wartościach malarskich takich jak kolor, kompozycja, światło. Powtórzenia, zmiany formatu tych samych motywów, proza codzienności rozważań malarskich dotyczących wyłaniania się obrazu, mechanizm zadawania co rusz podobnych bądź tych samych pytań, relacje wobec tego co wokół, to główne zagadnienia motywujące do dalszej pracy. Seria obrazów przedstawiających powtarzające się uproszczone kompozycje, jest  efektem codziennej pracy, zmagań nie tylko z malarstwem, ale też z danym, samo-wypełniającym się czasem.

Performance dokamerowy „Ani Boga Ani Pana” zwraca uwagę na „ćwiczenia”, odbywające się  nieustannie na różnych polach naszego życia. Zapętlony ruch skłania do refleksji nad tym kto i jakich narzędzi używa, na jakim polu odbywa się „ćwiczenie”. Pole sztuki jest szerokim, nie zawsze bezpiecznym miejscem treningu naszej postawy, który nie odbywa się wprost.

Pokaz uzupełniony jest gotowymi do dalszych działań podobraziami malarskimi. Całość traktowana jest nie tylko jako wystawa pojedynczych prac, lecz także rodzaj spójnej, niepodzielnej instalacji.

To wystawa nie tylko o codzienności malarskiej, lecz także tej, która odbywa się równolegle. Ważne wydarzenia z życia osobistego czy społecznego rozmywają się, stają się jej częścią. Adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości odbywa się sprawnie i płynnie. Proza życia, powtarzalność reakcji, podążanie utartymi ścieżkami powodują , że zachodzące w nas zmiany stają się mało zauważalne, a jednak ewoluujemy. Przyglądanie się mechanizmom, motywom, narzędziom, ćwiczeniom, którym poddajemy się i jesteśmy poddawani na co dzień pozwala widzieć kierunek.

„The Habit of Recurrence”
The works are based mostly on a meditation of the painting itself, its objective nature, the technology
used, as well as, the basic pictorial merits such as the color, composition and lighting. Repetition, the
changing of formats of the same motive, the humdrum nature of ordinary art contemplations that deal
with the emersion of the painting itself, the mechanisms used to raise the same or similar questions and
the relationship with its surroundings are the main subjects that motivate one to continue their work.
The series of paintings representing a repetitive and simplified composition is the effect of everyday
work, a struggle with painting and with the fleeting nature of time itself.
The direct-to-camera performance „Neither God nor Lord” draws attention to the “work-out” which
takes place in the many fields of our lives. The looped action makes one think about the “who” and
what “tools” are used on a given field where the “work-out” takes place. The field of art is vast and is not
always the safest place to train our stance, which is can never truly be direct.
The spectacle is completed with the pre-prepared canvases. The exhibition is not only a presentation of
individual works of art it is at the same time a whole, cohesive and inseparable installation.
The exhibition is a presentation of not only the everyday nature of painting but also of its parallel nature.
The major events of personal and social life become a part of it. The adaptation to the changes in our
reality becomes smooth and fluid. The humdrum nature of life, the repetitive nature of counteractions
and the well-travelled road cause the changes in us to be hardly noticeable, yet at the same time we still
evolve. The observation of the mechanisms, motives, tools, practices, which we give into and are
subjected to on a daily basis allow us to see our bearing.

Daniel Cybulski

Urodzony w 1980 roku, dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwo w 2013 roku, w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, promotor pracy doktorskiej: prof. Krzysztof Gliszczyński, promotor pomocniczy: dr Andrzej Karmasz. W 2012 roku studiował w Hochschulle für Künste Bremen.

Finalista wielu konkursów, laureat m.in. : „Artystyczna Podróż Hestii 2012”, „Najlepsze Dyplomy 2013”, „Promocje 2014” oraz 12 edycji Konkursu Gepperta. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, od 2020 roku pełni funkcje Kierownika Katedry Malarstwa. Swoje prace wystawiał m.in. w Galerii Arsenał w Poznaniu, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii Elektrownia w Radomiu, HDLU w Zagrzebiu oraz w Pałacu Sztuki we Lwowie. Prace w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz kolekcji Fundacji Hestii. Mieszka i pracuje w Sopocie.

Prace

Bez tytułu
instalacja malarska
2020
formaty zmienne

bez tytułu
2020
akryl na płótnie
160×130 cm

bez tytułu
2020
akryl na płótnie
50×70 cm

bez tytułu
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
200×100 CM

Bez tytułu
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
120×90 CM

bez tytułu
2020
olej na płótnie
160×130 cm

bez tytułu
2020
akryl na płótnie
120×90 cm

bez tytułu
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
50×70 CM

Bez tytułu
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
160×130 CM

Bez tytułu
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
160×130 CM

Ani Boga ani Pana
wideo

 

bez tytułu
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
120×160 CM