O(d)grodzenie narodowe

Paula Kaniewska

12 czerwca – 11 września 2021

Co oznacza płot? Jaki dajemy sygnał odgradzając się od sąsiadów? Czy odgradzając się, na pewno czujemy się bezpieczniej? Płot mówi nie tylko o upodobaniach estetycznych i statusie materialnym właściciela, ale także o zaufaniu do innych. W cyklu obrazów „O(d)grodzenie narodowe” artystka tworzy wizualną historię płotów, umownie zaczynając od upadku komunizmu w Polsce.
Namalowane przez nią rzędy ogrodzeń pokazują zarówno architektoniczną codzienność polskich ulic, jak i wszechobecną potrzebę zaznaczenia terenu, podkreślenia, co moje, a co twoje.
O ile na ulicach miast i wsi płoty z różnych lat stoją tuż obok siebie, w czasowym pomieszaniu, na obrazach są pogrupowane dekadami. Pozwala to prześledzić nie tylko ogrodzeniowe mody, ale także zastanowić się nad zmianami w przestrzeni wspólnej i wewnętrznymi podziałami społeczeństwa. Nie ma tu linearnego postępu. Różnorodność materiałów, kształtów i kolorów płotów, które spotykamy w polskim pejzażu, idzie równolegle z coraz większym zawłaszczaniem przestrzeni.

Choć cykl ma charakter dokumentalny i powstawał na podstawie fotografii, artystka zdecydowała, że będzie w pełni malarski. Rejestracja ogrodzeń, a potem przepracowywanie ich poprzez szkice, podkreślanie kompozycją i kolorami podobieństw i różnic to proces interpretacji.
Kaniewska wypracowuje formułę obrazu, gdzie gra czystych form współistnieje z potencjałem krytycznym. Cykl obrazów to także dialog z malarstwem abstrakcyjnym oraz jego „beztematycznością”. Wiele płotów to proste struktury geometryczne: siatki, rytmicznie powtarzające się pręty, deski i cegły, które mają jednak silne nacechowanie symboliczne. Estetyczny układ prostych form jest w rzeczywistości nagromadzeniem obiektów-znaków, mówiących „tu nie wejdziesz, wstęp wzbroniony”.

Paula Kaniewska

Urodzona w Warszawie w 1989. W 2015 ukończyła malarstwo na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale. Od 2017 mieszka i tworzy w Dani. W swojej twórczości skupia się na tematyce oscylującej wokół barier i granic. Swoje badania prowadzi wykorzystując różne media, przyglądając się podziałom fizycznym, takim jak ogrodzenia, jak i bardziej subtelnym, formalnym.

Kaniewska dokumentuje istniejące podziały, równocześnie próbując je zdekonstruować, szukając w nich nieciągłości i zakłóceń. Zainteresowanie granicami zaprowadziło artystkę do podjęcia się próby ich skatalogowania. Są to subiektywne mapy, które pokazują alternatywne sposoby dzielenia i postrzegania przestrzeni.
W 2017 roku ukończyła studia magisterskie na wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Prace

Egzemplarz I
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
140×190 CM

Katalog I
2019
AKRYL NA PŁÓTNIE
105×140 CM

Katalog II
2020
AKRYL NA PŁÓTNIE
140×105 CM

I swore I would lead us safely home
2019
akryl na płótnie
160×400 cm

płot monochromatyczny
2018
akryl na płótnie
60×70 cm

egzemplarz III
2021
akryl na płótnie
140×190 cm

katalog III
2021
akryl na płótnie
140×105 cm

egzemlarz II
2021
akryl na płótnie
140×190 cm